ชุดที่นอนกันไรฝุ่นสำหรับเด็ก

ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็ก : ปกป้องลูกน้อยจากไรฝุ่น โดยปราศจากสารเคมี

ในหนึ่งชุดประกอบด้วย

  • ที่นอนเบาะฟองน้ำ Premium Grade (ขนาด 30″x 40″x 2″) 1 ชิ้น
  • ผ้าคลุมที่นอนกันไรฝุ่น 1 ผืน
  • ผ้าคลุมที่นอน Cotton อย่างดี 1 ผืน
  • หนอนหนุนกันไรฝุ่นสำหรับเด็ก พร้อมปลอกหมอน Cotton ออย่างดี
  • หมอนข้างกันไรฝุ่นสำหรับเด็ก พร้อมปลอกหมอน Cotton อย่างดี

 

คำแนะนำในการใช้

  • ใช้รองนอนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ
  • แนะนำให้ซักปลอกหมอนและผ้าคลุมเครื่องนอนก่อนการใช้งานครั้งแรก
  • สำหรับผ้าคลุมที่นอนกันไรฝุ่น ควรซักทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากการใช้ครั้งแรก
  • หมอนหนุน หมอนข้างและผ้าคลุม Cotton ควรนำออกซักและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  • หลังจากใช้ 30 เดือนหรือหลังผ่านการซัก 30 ครั้ง ควรเปลี่ยนผ้าคลุมเครื่องนอนกันไรฝุ่น เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด

 

*** ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมเครื่องนอนกันไรฝุ่นเป็นผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายจากมหาวิทยาลัยมหิดลแต่เพียงผู้เดียว ***