เกี่ยวกับไมเท็กซ์
 (MEDICAL INNOVATIVE TEXTILE)

เราตระหนักดีถึงความยากลำบาก รวมถึงความอดทนอดกลั้นในการดูแลผู้ที่เรารัก ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ MITEX จึงเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เจ็บป่วย ผู้สูงวัย หรือแม้กระทั่งผู้ดูแล

เรามุ่งเน้นการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาของเรา เราทำการคิดค้นอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักของผู้ใช้ (user experience) เป็นที่ตั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องสามารถใช้งานได้จริงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสม

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสุขภาพ และสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. ผลิตภัณฑ์สำหรับโรคภูมิแพ้ (Anti-Mite Allergen Products)

 2. ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล (Senior Care Products)

 3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเภทอื่นๆ (Other Innovative Products)

 

 

มาตรฐานคุณภาพและผลิตภัณฑ์

The Protection through Medical Innovation

นวัตกรรมสิ่งทอและผ้ากันไรฝุ่นเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยและสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ MITEX (ไมเท็กซ์) จะช่วยปกป้องคุณจากสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมั่นใจ พร้อมกับสัมผัสที่นุ่มสบาย

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น MITEX

 • ป้องกันสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น (Anti-Mite Allergen Product)
 • ผ้าชนิดทอแน่นป้องการเจาะไชของตัวไรฝุ่น (Tightly Woven Type)
 • กลไกการป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี (Non-Chemical Coated)
 • ผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานระดับสากล (Laboratory Tests Approval)
 • คงคุณสมบัติการป้องกันยาวนาน 30 เดือน (30-month Guarantee)
 • (เมื่อใช้และดูแลอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำการใช้)
 • ทำความสะอาดง่ายด้วยเครื่องซักผ้าทั่วไป (Machine Washable)
 • ได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ (Allergist Recommended)
 • ผลิตจาก Microfiber คุณภาพสูง ให้สัมผัสนุ่มสบาย ถ่ายเทอากาศได้ดี (Premium Quality Fabric)

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ้ากันไรฝุ่นชนิดทอแน่น “MITEX” โดย ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (The Siriraj Dust Mite Center for Services and Research, Mahidol University)

CER A TH_P1
CER A TH_P2
CER A TH_P3

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ้ากันไรฝุ่นชนิดทอแน่น “MITEX” โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Scientific and Technological Research Equipment Centre, Chulalongkorn University)

CER CU TH